Ειδική αγωγή

Ειδική αγωγή

Γνωστική ενδυνάμωση, αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, νοητική υστέρηση, αναπτυξιακές διαταραχές, σύνδρομο Down

Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση αποτελούσε μέχρι πρόσφατα έναν εξειδικευμένο τομέα του εκπαιδευτικού συστήματος, ο οποίος είχε στόχο την ανάπτυξη μεθόδων για την επίλυση εκπαιδευτικών και διδακτικών προβλημάτων που σχετίζονται με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.Τα παιδιά με ή χωρίς προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς έχουν κοινές ανάγκες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι ομοιογενείς ομάδες. Για να ικανοποιηθούν οι ποίκιλες ανάγκες η εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές: 

Τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες των παιδιών διαφέρουν. Κάθε μαθητής είναι μία μοναδική και σημαντική προσωπικότητα. Όλα τα παιδιά μπορούν να ωφεληθούν από το κατάλληλο γι ́ αυτά εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Δεν υπάρχει παιδί μη εκπαιδεύσιμο. Οι εκπαιδευτικές εμπειρίες που σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού βελτιώνουν σημαντικά την ικανότητα μάθησης και την εξέλιξή του.

Διαταραχές συναισθήματος

Εαν θέλουμε να κατανοήσουμε τη διάθεσή μας, χρειάζεται πρώτα να κατανοήσουμε τη σκέψη μας.

Παιδοψυχολογία

Είναι πιο εύκολο να χτίζουμε γερά ψυχικά παιδιά από το να επισκευάζουμε διαλυμμένους ενήλικες.

Ψυχοθεραπεία

Μέσω της ψυχοθεραπείας και της συμβουλευτικής διαδικασίας ο θεραπευόμενος αναζητά διεξόδους, εναλλακτικές λύσεις.

Καλάθι αγορών