Τρίτη ηλικία

Τρίτη ηλικία

Η Τρίτη ηλικία αναφέρεται στην περίοδο του γήρατος.

Στην περίοδο δηλαδή κατά την οποία τα άτομα βιώνουν  βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές αλλαγές  οι οποίες επηρεάζουν τη ψυχοσυναισθηματική τους κατάσταση, την συμπεριφορά τους και την ικανότητα προσαρμογής τους.

Τα άτομα τρίτης ηλικίας καλούνται να προσαρμοστούν σε κοινωνικο-οικονομικές και συνεχόμενες σωματικές αλλαγές στη ζωή τους. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη δυσκολίες που μπορεί να επιδεινώσουν την ψυχική τους υγεία. Μπορεί να βιώνουν μοναξιά, απώλεια κοντινών προσώπων και ρόλων, ή και δυσκολίες στη διεκπεραίωση καθημερινών δραστηριοτήτων. Η προαγωγή της ψυχικής υγείας στην Τρίτη Ηλικία σχετίζεται με τη διάθεση, τις γνωστικές λειτουργίες και τη λειτουργικότητα.

Διαταραχές συναισθήματος

Εαν θέλουμε να κατανοήσουμε τη διάθεσή μας, χρειάζεται πρώτα να κατανοήσουμε τη σκέψη μας.

Παιδοψυχολογία

Είναι πιο εύκολο να χτίζουμε γερά ψυχικά παιδιά από το να επισκευάζουμε διαλυμμένους ενήλικες.

Ειδική αγωγή

Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση αποτελούσε μέχρι πρόσφατα έναν εξειδικευμένο τομέα του εκπαιδευτικού συστήματος

Καλάθι αγορών