Συνδρομή

Η πλατφόρμα mentalhealthtalk.gr είναι συνδρομητική ΧΩΡΙΣ αυτόματη ανανέωση και απαιτεί από τους χρήστες της τη δημιουργία ειδικού προσωπικού λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδας μας.

 H συνδρομή σας στο mentalhealthtalk.gr μπορεί να είναι μηνιαία ή τρίμηνη ή οχτάμηνη ΧΩΡΙΣ αυτόματη ανανέωση και εξαρτάται από την επιλογή σας. Με την εγγραφή σας μας εξουσιοδοτείτε να χρεώνουμε, μηνιαίως ή ανά τρίμηνο ή ετήσια, το κόστος συνδρομής που επιλέξατε.

Καλάθι αγορών